התאמה אישית של מדרסים יכולה להיות פתרון מעולה עבור חולי סכרת. במאמר הבא נסביר מה בדיוק המטרה של התאמה מן הסוג הזה, איך היא באה לידי ביטוי ומה אפשר לעשות על מנת להפיק מתוכה ערך מוסף

חולי סכרת נדרשים להתמודד עם שורה ארוכה של תופעות לא נעימות. בראש ובראשונה, חולי סכרת עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם כף רגל שטוחה. זה למעשה סוג של פלטפוס, שפוגע באיכות החיים כי הוא מונע פיזור תקין של העומסים על כף הרגל. כאשר העומסים לא מתפזרים על כף הרגל בצורה תקינה, המשמעות היא עומס יתר על הגוף ונזקים מצטברים בטווח הקצר והארוך.

שנית, חולי…

דוביק אורטופדיה

מכון אורטופדי ברמת גן המתמחה בייצור מדרסים אורטופדיים בהתאמה אישית https://dovikortho.co.il

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store